Краљ Стефан Радослав Немањић (1228-1233)

Радослав је дошао на престо после свога оца Стефана Првовенчаног. Жењен је ћерком цара Тодора Анђела најмлађег тада владара на Балкану. Радослав је ослањајући се на искуство свога стрица Саве, који га је свестрано помагао, имао услове за дугу владавину, али пошто је био слаб и попустљив, убрзо је изгубио престо и то у време када су његовог таста победили Бугари (1230). Пошто је таст изгубио престо и Радослав се после тога без његове подршке није могао дуго одржати. На престо је дошао његов млађи брат Владислав.